فعالیت های منابع انسانی

با مطالعه نظر اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت در خصوص فعالیت های منابع انسانی و فعالیت های مطرح شده در الگو های منابع انسانی می توان فعالیت های منابع انسانی را به شرح ذیل بر شمرد و دسته بندی کرد که عبارتند از: تجزیه، طراحی و طبقه بندی مشاغل؛ فرایند برنامه ریزی منابع انسانی، فرایند کارمندیابی، سیستم انتخاب، فرآیند اجتماعی کردن،…

ادامه مطلب

تناسب شغل با شخصيت

تطبيق شرايط لازم براي انجام يک کار و ويژگي‌هاي شخصيتي، طي دو دهه اخير مورد توجه زياد قرار گرفته است. در نظريه معروف جان هالند دربارۀ تناسب شغل با شخصيت اين موضوع به بهترين وجه بيان شده است. اين نظريه بر اين انديشه استوار است که رغبت يا علاقه فرد با محيط کارش متناسب است. هالند شش نوع شخصيت ارائه…

ادامه مطلب

دانش استراتژیک

  دانش استراتژیک دارای طیفی از ویژگی خاص و ویژه است و در ادامه درباره آنها مطالبی بیان می‏ شود. دانش استراتژیک دانشی بی ‏بدیل است، یعنی در شرکت‏های دیگر قابل دستیابی نیست. در دسترس و قابل دستیابی برای استفاده‏ کننده است که آنها با استفاده از آن می‏ توانند محصولات و خدمات جدید در داخل شرکت تولید کنند. باعث…

ادامه مطلب

اخلاق حرفه ای در واحد خرید

  اصطلاح اخلاق به اصول یا فرآیندهای استدلال در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده می شود و یا اینکه چیزی نسبت به چیز دیگر بهتر یا بدتر است، اطلاق می گردد. ریچادر دفت اخلاق را عبارت از اصول اخلاقی و ارزش هایی می داند که بر رفتار فردی یا جمعی تحت عنوان درست یا غلط بودن حاکمیت دارد.…

ادامه مطلب

انواع دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن

  الف: دانش فردی: مهم ترین منبع دانش در سازمان که به مدارک و تحصیلات رسمی و تجربیات و ویژگی ها و توانایی فردی وابسته است. ب: دانش جمعی: این دانش در گروه ظهور می یابد و زمانی مطرح یا ایجاد می شود که مجموعه دانش افراد در گروه از دانش فرد فرد آنان بیشتر باشد و چنانچه شرایط مناسب…

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی واحد خرید

  مسئولیت پذیری سازمان علاوه بر آن یک وظیفه اخلاقی است نقش راهبردی در موفقیت سازمان دارد. هرچه مسئولیت پذیری سازمان افزایش یابد پیش بینی پذیری آن افزایش می یابد. محیط نسبت به سازمان های پیش بینی پذیر اعتماد اصیل، راسخ و پایدار پیدا می کند و همین امر سبب ایجاد رابطه آسان و درست بین محیط و سازمان می…

ادامه مطلب

ویژگیهای دانشگران

  دانشگران افرادی هستند که می خواهند از طریق پردازش اطلاعات موجود، اطلاعات جدیدی تولید نمایند که بتوانند بوسیله آن، مسائل را تعریف و حل نمایند و ارزش جدید ایجاد کنند، دانشگران با اطلاعات و دانش سروکار دارند و با تولید، توسعه و بکارگیری آن سعی دارند در سازمان، نوآوری ایجاد نمایند و به تحولات محیطی پاسخ مناسب بدهند، آنها…

ادامه مطلب

جایگاه تدارکات کالا در زنجیره تامین

  واحدهای تدارکاتی سازمان ها در زنجیره تامین دو نقش مهم و اساسی دارند. فعالیت بهینه و عملکرد واحدهای تدارکاتی باعث کاهش هزینه های سازمان و در نتیجه افزایش بهره وری و بازدهی و کارایی سازمان می شود. اگر سازمان ها را یکی از مصرف کننده نهایی در زنجیره تامین بدانیم که در عمل هم اینگونه می باشد عملکرد واحدهای…

ادامه مطلب

اهمیت واحدهای تدارکات کالا در سازمان ها

  از آنجا که هر سازمان اعم از اینکه محصول نهایی آن کالا یا ارائه خدمت باشد جهت ارائه خدمت و تولید کالا نیاز به تامین کالا و مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز بخش تولید و هسته فنی دارد و در این میان این وظیفه برعهده واحد تدارکات سازمان می باشد. واحد تدارکات نقش مهم و حیاتی در تدارک…

ادامه مطلب

نقش حیاتی بخش خرید در واحدهای تدارکاتی

  واحدهای خرید در سازمان ها از بخش های بسیار مهم و اثرگذار هستند و در واقع چون با خارج از سازمان ارتباط دارند در ردیف واحدهای مرزگسترای سازمان قرار گرفته و تعامل سازنده این واحدها با محیط پدیده عدم اطمینان را کاهش داده و تضمین کننده فعالیت های بخش های عملیاتی و فنی هستند. واحد خرید را می توان…

ادامه مطلب