رزومه

 

آکادمی مدیران هزاره سوم – رزومه آقای علی قاسمی قاسموند

مشخصات فردی

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: علی قاسمی قاسموند           سال تولد: ۱۳۵۲              محل تولد: مسجدسلیمان

آدرس ایمیل: alighasemigh@gmail.com          

تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۵۶۲۲۴۸      

 

تحصیلات

مقطع شهر دانشگاه سال شروع سال پایان رشته معدل
دکتری شوشتر آزاد اسلامی ۹۴ در مرحله تدوین پایان نامه مدیریت دولتی معدل کل ۵۰/۱۸
کارشناسی ارشد اهواز آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات خوزستان ۹۱ ۹۳ مدیریت اجرایی ۹۵/۱۷

سوابق کاری و اجرایی

ردیف سال سابقه
۱ ۹۱ تا کنون کارشناس ارشد تدارکات و مدرس آموزش مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۲ ۹۵ الی ۹۶ مجری طرح مدیریت دانش مدیریت تدارکات امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ( در مدیریت تدارکات بصورت پایلوت در یکی از ادارات بطور کامل اجرا گردید)
۳ ۹۱ تا کنون مروج  و مدرس مدیریت عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
۴ ۹۲ تا کنون سر ممیز سیستم مدیریت یکپارچه مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
۵ ۹۱ کارشناس آموزش مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت مناطق نفتخیز جنوب 
۶ ۸۷ الی۹۱ مجری طرح مدیریت دانش شرکت بهره برداری نفت و گازکارون( در شرکت کارون کار تا مرحله انتخاب مشاور پیگیری شد) 
۷ ۸۷ الی۹۱ همكاري با اداره سيستم ها و بهره وري شرکت نفت کارون در اجرای پروژه مدیریت سبز و سیستم مدیریت یکپارچه
۸ ۸۷ الی۹۱ سرپرست پروژه مدیریت عملکرد شركت نفت كارون
۹ ۸۸ سرپرست مركز آموزش شهداي كارون (كريت) شركت نفت كارون 
۱۰ ۸۷ الی۹۱ نماینده شرکت کارون در مصاحبه های تعدیل مدرک و تبدیل وضعیت کارکنان
۱۱ ۸۸ الی ۹۱  جانشين رئيس آموزش شركت نفت كارون 
۱۲ ۸۶ جانشين رئيس آموزش مهارتهای فنی شركت نفت آغاجاری 
۱۳ ۸۵ نماينده شركت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري در نمايشگاه بين المللي نفت، گاز وپتروشيمي سال ۸۵ درتهران
۱۴ ۸۴ الی ۸۷ سرپرست و مدرس آموزش شركت نفت آغاجاري 
۱۵ ۶۸ الی ۸۰  اشتغال به کار در سمت های استاد کار مکانیک، مسئول کارگاه، مسئول امور اداری، مسئول کاردکس و کنترل اسناد ترابری شرکت نفت مسجدسلیمان

سوابق تدریس

ردیف سال سابقه
۱ ۹۶ مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد شوشتر
۲ ۸۲ مدرس دانشکده نفت اهواز
۳ ۹۱ تا کنون  مدرس آموزش ستاد شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۴ ۹۱ تا کنون مدرس اداره آموزش مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۵ ۸۰ الی ۸۷ مدرس اداره آموزش شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري 
۶ ۸۷ الی ۹۱ مدرس اداره آموزش شركت بهره برداری نفت و گاز کارون

 

تالیف و تحقیقات 

ردیف سال انجام و پذیرش تاليف 
۱ ۹۴ تالیف کتاب مدیریت دانش و مدل تعالی سازمانی EFQM  (نگاه یکپارچه)
۲ ۹۶ تالیف کتاب مدیریت خرید در سازمان های دولتی و خصوصی
۳ ۹۴ تالیف مقاله اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها با تاکید بر تسهیم دانش
۴ ۹۴ تالیف مقاله اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان ها
۵ ۹۴ تالیف مقاله آسیب شناسی بازار دانش در سازمان ها و ارائه راه کار جهت کاهش عوامل آسیب رسان
۶ ۹۴ تالیف مقاله بررسی نقش آموزه های دین اسلام در توانمند سازی کارکنان
۷ ۹۵ تالیف مقاله توانمندسازی کارکنان: ایجاد شرایط و بستر لازم و ارائه راه کار جهت برطرف نمودن موانع   
۸ ۹۵ تالیف مقاله مدیریت بحران: زمینه های پیدایش و عوامل موثر در مقابله با بحران در سازمان ها

مدارک و دورهای مرتبط 

ردیف نام دوره
۱ مهارتهای کلیدی مدیریت
۲ سرپرستی مرحله ۱
۳ روشهای حل مسئله و تصمیم گیری
۴ سرپرستی استادکاران
۵ فن اداره رهبری جلسات
۶ اخلاق حرفه ای کارگزارها
۷ اخلاق در برخوردهای اداری
۸ مهارتهای ارتباطی
۹ نظام ارزیابی عملکرد (مدیریت عملکرد)
۱۰ نظام ارزیابی عملکرد (مدیریت عملکرد) پیشرفته
۱۱ مدیریت دانش
۱۲ مدیریت دانش پیشرفته
۱۳ مدیریت سبز
۱۴ دوره آشنایی با دولت الکترونیک و سازمان الکترونیک
۱۵ زبان انگلیسی بعد از متوسطه
۱۶ شناخت کالا
۱۷ سیستم پیوسته و یکنواخت کالا
۱۸ آیین نامه و قانون مناقصات
۱۹ تربیت ارزیابان حرفه ای برنامه های آموزشی
۲۰ نگرش فرآیندی سیستم مدیریت یکپارچه
۲۱ تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه
۲۲ مدیریت فرآیند و اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه
۲۳ آشنایی با استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه
۲۴ کارآموزی ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
۲۵ ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
۲۶ سرممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
۲۷ آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری سیستم مدیریت یکپارچه
۲۸ مهندسی فرهنگ سازمانی و الگوهای فناوری در صنعت نفت
۲۹ کارگاه آموزشی روش های منتخب مطالعه بافت سازمانی
۳۰ کارگاه آموزشی شناسایی و ارزیابی ریسک های کیفی

 

عضویت انجمن ها و سازمانهای تخصصی

۱ مجري طرح مديريت دانش
۲ مجری طرح مديريت عملكرد (نظام جديد ارزشيابي عملكرد کارمندان)
۳ عضو کارگروه تخصصی مدیریت دانش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۴ عضو کارگروه مديريت عملكرد (نظام جديد ارزشيابي عملكرد کارمندان) شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۵ عضو کارگروه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
۶ عضو کارگروه راهبرد در اجرای پروژه مدیریت سبز 

 

علاقه مندی و اولویت های تدریس

ردیف نام دوره
۱ سرپرستی مقدماتی
۲ سرپرستی پیشرفته
۳ مهارتهای سرپرستی مقدماتی
۴ مهارتهای سرپرستی پیشرفته
۵ مبانی مدیریت
۶ مدیریت عمومی
۷ مدیریت منابع انسانی
۸ مدیریت رفتار سازمانی
۹ مدیریت سازمان های پیچیده
۱۰ مدیریت تکنولوژی
۱۱ مدیریت خرید
۱۲ مدیریت فرهنگ سازمان
۱۳ مدیریت اسلامی
۱۴ مدیریت دانش مقدماتی
۱۵ مدیریت دانش پیشرفته
۱۶ مدیریت دانش تخصصی (ویژه مدیران)
۱۷ مدیریت عملکرد
۱۸ مسائل جاری مدیریت اجرایی