کارآفرینی

تعریف کارآفرین کارآفرین عاملی است که تمامی ابزار تولید را ترکیب می کند و مسئولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه هزینه شده و سود و زیان حاصل از آن را بر عهده می گیرد. محققان، افراد کارآفرین را نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی می دانند و از نگاه آنان نقش کارآفرین در سازمان منحصر به فرد و منجر به…

ادامه مطلب

الزامات قانونی و دستور العمل های خرید

واحد خرید در سازمان های دولتی ملزوم به رعایت قانون برگزاری مناقصات بوده و رعایت این قانون در کلیه خریدها الزامی می باشد. علاوه بر قانون برگزاری مناقصات واحد خرید ملزم به تبعیت از قوانین تجاری و حقوقی سطح کشور نیز می باشد. موارد یادشده مربوط به الزامات و قوانین محیط خارجی سازمان می باشد. علاوه بر موارد ذکر شده…

ادامه مطلب

پیش بینی عرضه نیروی انسانی

وقتی یک سازمان نیازمندی های آتی خود به کارمندان را پیش بینی کرد، سپس باید معلوم کند این افراد را از کجا می تواند تامین کند. لذا باید معلوم کند که آیا تعداد کافی کارمند وجود دارد و چه تعداد از آن ها برای مشاغل سازمان، قابل استخدام هستند. تحلیل عرضه شامل برنامه ریزی و تدارکات است: چه کسی از…

ادامه مطلب

مهارت ها ی مدیریتی مورد نیاز در واحد خرید

  عموما توافق بر این است که حداقل سه حوزه مهارتی در اجرای فرآیند مدیریت ضرورت دارد: فنی، انسانی و ادراکی. مهارت فنی: توانایی به کار بردن دانش، روش ها، فنون و تجهیزات لازم برای انجام دادن وظایف خاص است که از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود. مهارت انسانی: توانایی و قدرت تشخیص و داوری در کار…

ادامه مطلب

کنترل و انواع آن و کنترل مورد نیاز در واحد خرید

  سازمان ها می توانند از نظر کنترل یکی از سه استراتژی کنترل بازار، اداری (دیوان سالاری) و قومی را انتخاب نمایند. امکان دارد به صورت همزمان، یک شرکت از هر سه استراتژی استفاده کند. در نمودار ذیل شرایط هر یک از این سه استراتژی ارائه شده است. استراتژی های کنترل سازمانی نوع استراتژی                                          شرایط لازم بازار                                          …

ادامه مطلب

مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی بخش خرید

  کارکنان واحد خرید جهت انجام وظایف خود باید دارای توانمندی لازم  و برخوردار از مهارت مورد نیاز کار و فعالیت در این بخش باشند. کارکنان بخش خرید باید آشنایی کامل با قانون برگزاری مناقصات، انواع معامله و روش های انجام خرید داشته باشند و علاوه بر آن آشنایی با حقوق تجارت و قوانین تجارت نیز داشته باشند. جهت بکارگیری…

ادامه مطلب

مدیریت دانش

مدیریت دانش عبارت است از گردآوری دانش و قابلیت های عقلانی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد و بازیابی آنها به عنوان یک سرمایه سازمانی. مدیریت دانش، رویکردی یکپارچه به ایجاد، جذب و ضبط، سازماندهی، دسترسی و بهره گیری از دارایی های فکری یک سازمان می باشد (کتاب مدیریت دانش و مدل تعالی سازمانی نوشته علی قاسمی).

عملکرد و بهره وری

بهره وری اشاره به میزان کالا و خدمات تولیدی یک سازمان از منابع خود دارد.اگر کارگری صد واحد کالا تولید کند که یه واحد آن خراب  باشد، دارای بهره وری بیشتری نسبت به گارگری است که نود واحد کالا تولید کند و پنج واحد آن خراب است. بهره وری عبارت است از سطح خروجی به سطح ورودی که می توان…

ادامه مطلب

مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك عبارت است از هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد  به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد. مديريت استراتژيك براي كسب موفقيت سازماني بر چندين عامل تكيه دارد، هماهنگ كردن مديريت، ‌بازاريابي، امور مالي، توليد، ‌تحقيق و توسعه و سيستم اطلاعات رايانه اي. (کتاب مدیریت استراتژیک نوشته…

ادامه مطلب

منشور اخلاقی MBA

به عنوان یک فرد رهبر کسب و کار، من نقش خود را در جامعه تشخیص می دهم. هدف من، رهبری افراد و مدیریت منابع در راستای ایجاد ارزشی است که هیچ فردی به تنهایی نمی تواند آن را ایجاد نماید. تصمیمات من بر رفاه درون و بیرون بنگاه من اثر می گذارد (حال و آینده). بنابراین من قول می دهم…

ادامه مطلب