مدیریت دانش

مدیریت دانش عبارت است از گردآوری دانش و قابلیت های عقلانی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد و بازیابی آنها به عنوان یک سرمایه سازمانی. مدیریت دانش، رویکردی یکپارچه به ایجاد، جذب و ضبط، سازماندهی، دسترسی و بهره گیری از دارایی های فکری یک سازمان می باشد (کتاب مدیریت دانش و مدل تعالی سازمانی نوشته علی قاسمی).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.