مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيك عبارت است از هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد  به هدف هاي بلند مدت خود دست يابد. مديريت استراتژيك براي كسب موفقيت سازماني بر چندين عامل تكيه دارد، هماهنگ كردن مديريت، ‌بازاريابي، امور مالي، توليد، ‌تحقيق و توسعه و سيستم اطلاعات رايانه اي. (کتاب مدیریت استراتژیک نوشته فرد آر. ديويد)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.