مهارت ها ی مدیریتی مورد نیاز در واحد خرید

 

عموما توافق بر این است که حداقل سه حوزه مهارتی در اجرای فرآیند مدیریت ضرورت دارد: فنی، انسانی و ادراکی.

مهارت فنی: توانایی به کار بردن دانش، روش ها، فنون و تجهیزات لازم برای انجام دادن وظایف خاص است که از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود.

مهارت انسانی: توانایی و قدرت تشخیص و داوری در کار کردن با مردم و انجام دادن کار به وسیله آن ها که شامل درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری اثربخش است.

مهارت ادراکی : توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان و اینکه در چه شرایطی عملکرد خود شخص با سازمان تناسب دارد. این آگاهی موجب می شود که شخص فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای گروه نزدیک و بلافصل خود عمل نکند بلکه بر اساس هدف های کل سازمان اقدام نماید.

به زعم بسیاری از بزرگان عرصه مدیریت سرپرستان واحدهای عملیاتی باید از مهارت فنی بیشتر، مدیران میانی باید از مهارت های انسانی بیشتر و مدیران ارشد باید از مهارت ادارکی بیشتری برخوردار باشند. دانشمندان علم مدیریت سرپرستان واحدهای عملیاتی یا خط اول سرپرستی را مدیران فنی و مدیران میانی را مدیران انسانی و مدیران ارشد را مدیران ادراکی نامیده اند.

واحد خرید به دلیل حساسیت و تخصصی بودن فعالیت این بخش می طلبد مدیران این بخش علاوه بر مهارت ادراکی و انسانی دارای مهارت فنی در سطح بالایی نیز باشند، در واقع تخصص های لازم در بخش خرید را دارا بوده و از علم و تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشند. کار در واحد خرید بدلیل تخصصی بودن و جزئیات فراوان و چند بعدی بودن عملیات این واحد این ضرورت را ایجاد می کند که مدیران این بخش جهت هدایت و رهبری کارآمد این بخش از مهارت فنی در سطح بالایی برخودار باشند تا علاوه بر برنامه ریزی و هدایت فرآیندهای خرید توانایی کنترل واحد خرید را نیز دارا باشند.

یکی از دیگر مهارت مورد نیاز رهبران در این بخش دارا بودن مهارت های ارتباطی در سطح بالا می باشد. منظور از ارتباط اینجا هم ارتباطات درون سازمانی یعنی ارتباط با زیر مجموعه خود و هم ارتباطات برون سازمانی یعنی ذینفعان خارجی سازمان می باشد.

علاوه بر مهارت های ذکر شده با توجه به اهمیت رهبری در بخش خرید دارا بودن صفات ذیل رهبران خرید را در دستیابی به اهداف سازمان کمک شایانی می کند.

کشش مبتکرانه: انرژی زیاد و تمایل به دستاورد

انگیزش: تمایل به هدایت و نفوذ در دیگران برای دستیابی به هدف های مشترک

صداقت و درستی: راستی در برخورد با دیگران، ثبات در گفتار و در کردار

اعتماد به نفس: مصمم و مطمئن نسبت به خود و در برخورد با دیگران

هوش: توانایی جمع آوری، تلفیق، و تفسیر اطلاعات پیچیده

دانش: داشتن درک خوبی از سازمان، صنعت آن و کار فنی مربوطه

انعطاف پذیری: تمایل و توانایی تطبیق با فرآیندهای در حال تغییر

(کتاب مدیریت خرید نوشته علی قاسمی قاسموند).

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.