مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی بخش خرید

 

کارکنان واحد خرید جهت انجام وظایف خود باید دارای توانمندی لازم  و برخوردار از مهارت مورد نیاز کار و فعالیت در این بخش باشند. کارکنان بخش خرید باید آشنایی کامل با قانون برگزاری مناقصات، انواع معامله و روش های انجام خرید داشته باشند و علاوه بر آن آشنایی با حقوق تجارت و قوانین تجارت نیز داشته باشند. جهت بکارگیری افراد در بخش خرید علاوه بر توجه به توانمندی های لازم باید به تناسب شاغل و شغل توجه ویژه ای داشت. کار در واحدهای خرید علاوه بر نیاز به توانایی های فنی و ادراکی نیازمند به تلاش و سخت کوشی نیز می باشد و باید افرادی جهت کار در این بخش انتخاب شوند که علاقه مند به کار در این بخش بوده و به انجام کارهای تجاری و بازرگانی تمایل و علاقه داشته باشند تا به هنگام کار سختی ها و دشواری ها و پیچیدگی های کار باعث خستگی و دلزدگی آنان و در نهایت باعث بی انگیزشی و کاهش کارایی و عملکرد آنان نشود. کارکنان خرید باید از توانایی بالایی در مهارت های ارتباطی و ارتباط موثر برخوردار بوده و بتوانند با ذینفعان سازمان اعم ذینفعان داخلی یا خارجی سازمان تعامل و ارتباط موثر داشته باشند.

فعالیت بخش خرید را می توان یک فعالیت میان رشته ای دانست و کارکنان آن باید از چندین مهارت برخوردار باشند. بدلیل اینکه کار در بخش های خرید سازمان های دولتی نیازمند اطلاع از قوانین و مقررات اداری و استانداردهای داخلی و رویه های سازمان از یک سو و آشنایی با قانون برگزاری مناقصات و قوانین تجاری و حقوقی سطح اجتماع را از سوی دیگر می طلبد لذا جهت کارآمدی و دستیابی به اهداف بخش خرید باید کارکنان توانمند در زمینه های یادشده و مستعد و با انگیزش و فعال جذب و بکار گیری شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.