اخلاق حرفه ای در واحد خرید

 

اصطلاح اخلاق به اصول یا فرآیندهای استدلال در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده می شود و یا اینکه چیزی نسبت به چیز دیگر بهتر یا بدتر است، اطلاق می گردد. ریچادر دفت اخلاق را عبارت از اصول اخلاقی و ارزش هایی می داند که بر رفتار فردی یا جمعی تحت عنوان درست یا غلط بودن حاکمیت دارد.

یک تعریف تقریبا مناسب از اخلاق بدین صورت است: ((اخلاق عبارت است از مجموعه ای از اصول، هنجارها و استانداردهای رفتاری حاکم بر یک فرد یا گروه)). این تعریف بر رفتار تمرکز دارد.

مدیریت اخلاق یعنی شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتار کارکنان. مدیریت اخلاق در سازمان، شناسایی و اولویت بندی ارزش ها برای هدایت رفتار در سازمان است.

به طور کلی می توان گفت که اصول راهنمای مربوط به رفتار اخلاقی، تفاوت چندان زیادی با یکدیگر ندارند. بسیاری از کارفرمایان، زمان و پول زیادی را صرف ایجاد سیاست هایی برای هدایت رفتار کارکنان خود می کنند. اگر ما بر رفتار تمرکز کنیم، اخلاق تبدیل به نوعی گسترش مدیریت موفق و اثر بخش خواهد شد.

اتخاذ تصمیمات اخلاقی در سازمان های پیچیده امروزی کار ساده ای نیست. خوش نیتی و تربیت شایسته، کافی نیست. برای اتخاذ یک تصمیم اخلاقی، نیاز به دانش و مهارت زیادی داریم و این دانش و مهارت نیز باید تدریس شده و به افراد آموزش داده شود.

یکی از راه های اشاعه اخلاق حرفه ای در سازمان علاوه بر آموزش اخلاق، تهیه و تنطیم منشور اخلاقی و انتشار آن در سازمان می باشد. رهبران به شناسایی رفتار مناسب و نامناسب می پردازند و انتظارات خود را را از طریق منشور های اخلاقی، برنامه های آموزشی و دیگر کانال های ارتباطی به کارکنان انتقال می دهند. در ادامه جهت آشنایی با منشور های اخلاقی منشور اخلاقی MBA  تشریح می گردد.

 

منشور اخلاقی MBA

به عنوان یک فرد رهبر کسب و کار، من نقش خود را در جامعه تشخیص می دهم.

هدف من، رهبری افراد و مدیریت منابع در راستای ایجاد ارزشی است که هیچ فردی به تنهایی نمی تواند آن را ایجاد نماید.

تصمیمات من بر رفاه درون و بیرون بنگاه من اثر می گذارد (حال و آینده).

بنابراین من قول می دهم که:

بنگاه خود را با وفاداری و دقت تمام مدیریت کنم و علائق شخصی ام را با هزینه سازمان یا جامعه، ارضا ننمایم.

به قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت و دستگاه حکومتی که مربوط به بنگاه من می شود پایبند بمانم.

از فساد، رقابت ناعادلانه و یا اقدامات تجاری مضر برای جامعه، دوری کنم.

از حقوق بشر و شرافت تمامی انسان هایی که بر کسب و کار من اثر می گذارند، حمایت کنم. من با تبعیض و استثمار مبارزه خواهم کرد.

من از حقوق نسل های آینده حمایت می کنم تا استاندارهای زندگی آنان را ارتقا داده و در ساخت یک دنیای سالم سهیم گردم.

من گزارش ریسک و عملکرد بنگاهم را با دقت ارائه خواهم داد.

من در توسعه خود و دیگران سرمایه گذاری خواهم کرد، به ارتقای حرفه مدیریت کمک می کنم و در ایجاد موفقیت پایدار و منحصر بفرد سهیم خواهم شد.

من در انجام وظایف حرفه ای خود، این را می دانم که رفتارم باید نمونه ای از یکپارچگی، اعتماد و آزادی انسان باشد. من در قبال اقدامات خود، نسبت به هم قطاران و جامعه خود احساس مسئولیت می کنم و به استانداردها پایبند خواهم ماند.

“این پیمانی است که من آزادانه آن را می پذیرم و با شرافتم بر آن صحه می گذارم”

با توجه به اینکه واحد خرید از بخش های حساس سازمان می باشد و با طیف وسیعی از ذینفعان داخل و خارج از سازمان تعامل دارد رعایت اخلاق حرفه ای در این واحد از اهمیت بسیار بالای برخودار است. اولین نکته ای که در رعایت اخلاق حرفه ای در خرید مطرح می باشد پایبندی و عمل به قوانین و مقررات و عمل بر اساس قوانین و روش ها و رویه های سازمان می باشد. کار دیگری که در این زمینه می توان انجام داد آموزش اخلاق حرفه ای متناسب با واحد خرید می باشد. تهیه و تنظیم منشور اخلاقی با در نظر گرفتن فعالیت های بخش خرید و انتشار آن در سازمان از دیگر راه کارهای مناسب اشاعه و ترویج اخلاق حرفه ای در بخش خرید می باشد (کتاب مدیریت خرید نوشته علی قاسمی قاسموند).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.