آسیب شناسی بازار دانش در سازمان ها و ارائه راه کار جهت کاهش عوامل آسیب رسان

چکیده

امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است و این فضا با چنان سرعتی در حال تغییر است که تطابق با این تغییرات از توان بیشتر سازمان ها خارج می باشد در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان هایی در جرگه موسسات موفق قرار می گیرند که مرتباً دانش جدید تولید نموده، آن را در سطح سازمان گسترش داده و از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می دهند استفاده می نمایند. در سازمان ها، بازاری واقعی برای دانش وجود دارد و در بازار دانش مشابه بازارهای کالا و خدمات خریدان و فروشندگانی نیز فعالیت دارند که در حال کشمکش دائمی برای رسیدن به توافق هستند. اشکالات اساسی بازار دانش را که مانع از جریان روان دانش میان عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان آن میشود، آسیب های بازار دانش می نامند. هدف تحقیق حاضر شناخت و تجزیه و تحلیل و آسیب شناسی بازار دانش میباشد. در تحقیق حاضر با تعریف دانش و تشریح انواع دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن، سازمانهای دانش محور، ویژگیهای دانشگران و بازاردانش و آسیب های آن مورد بررسی و در نهایت پیشنهاداتی در جهت کاهش عواملی که باعث ایجاد اخلال در کارکرد بازار دانش میگردد ارائه شده است.

 

واژگان کلیدی: بازار دانش، سازمان دانش محور، آسیب شناسی بازار دانش

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.