اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها با تاکید بر تسهیم دانش

  چکیده دنیای امروز دنیای، تغییر و تحول است. دنیایی که در آن سرعت تغییر و تحولات برون سازمانی گاه بر تحولات درون سازمانی فزونی یافته منجر به حذف گروهی از سازمان ها از چرخه رقابت در بازار می شود. آنچه که به عنوان یک رویکرد موثر و کارآمد می تواند به سازمانها در پیش گرفتن تحولات درونی از تغییرات…

ادامه مطلب

اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان ها

  چکیده در جهان امروز همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک رخ می دهد، تحولات عمیقی نیز در روش ها و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاههای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته بر مدیریت سازمانها حاکم می گردد. از جمله مفاهیم جدیدی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه…

ادامه مطلب

آسیب شناسی بازار دانش در سازمان ها و ارائه راه کار جهت کاهش عوامل آسیب رسان

چکیده امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است و این فضا با چنان سرعتی در حال تغییر است که تطابق با این تغییرات از توان بیشتر سازمان ها خارج می باشد در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان هایی در جرگه موسسات موفق قرار می گیرند که مرتباً دانش جدید تولید نموده،…

ادامه مطلب

مدیریت بحران: زمینه های پیدایش و عوامل موثر در مقابله با بحران در سازمان ها

  چکیده بحران حادثه ای است که موجب سردرگمی و حیرت افراد شده، قدرت واکنش منطقی و موثر را از آنان سلب کرده، و تحقق اهداف سازمان را به مخاطره انداخته است. بحران، اختلالی عمده است که کل سیستم را از کار و جنبش بازداشته و سازمان را با اشکالات عمده روبه رو ساخته و حیات آن را به مخاطره…

ادامه مطلب

بررسی نقش آموزه های دین اسلام در توانمندسازی کارکنان

چکیده        اگر سازمانی خواهان بقاء و اثربخشی خود است باید خود را با محیط تطبیق دهد. از عوامل مهم بقاء و حیات سازمان ها، توانمندی نیروی انسانی است. روند تغییرات و دگرگونی های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان ها موجب نگرش جدید علم مدیریت به مقوله برنامه ریزی منابع انسانی شده است. از این…

ادامه مطلب

توانمندسازی کارکنان: ایجاد شرایط و بستر لازم و ارائه راه کار جهت برطرف نمودن موانع

  چکیده با توجه به حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه ها، بکارگیری شایسته نیروهای سازمان، نقش مهمی در بقاء و کارایی سازمان دارد. دنیای ما، دنیای سازمانهاست و گرداننده اصلی این گردونه، انسانها هستند. آنانند که به کالبد سازمان جان می بخشند و تحقق هدف را میسر می سازند. وظایف و مسئوليت های دولتها در قبال جامعه،…

ادامه مطلب