غیبت و جابجایی یا ترک کار

   غیبت و جابجایی یا ترک کار دو رفتار وابسته و مرتبط به هم که مورد توجه خاص مدیران سازمان است غیبت و جابجایی است. هر دوی آنها به معنی خروج فرد از محیط کاری  می باشد غیبت زمانی است که فرد به هر دلیلی در محل کار خود حاضر نمی شود. جابجایی زمانی اتفاق می افتد که فردی شغل…

ادامه مطلب

توانمندسازی کارکنان: ایجاد شرایط و بستر لازم و ارائه راه کار جهت برطرف نمودن موانع

  چکیده با توجه به حضور و دخالت عامل انسانی در تمام صحنه ها، بکارگیری شایسته نیروهای سازمان، نقش مهمی در بقاء و کارایی سازمان دارد. دنیای ما، دنیای سازمانهاست و گرداننده اصلی این گردونه، انسانها هستند. آنانند که به کالبد سازمان جان می بخشند و تحقق هدف را میسر می سازند. وظایف و مسئوليت های دولتها در قبال جامعه،…

ادامه مطلب