مهارت ها ی مدیریتی مورد نیاز در واحد خرید

  عموما توافق بر این است که حداقل سه حوزه مهارتی در اجرای فرآیند مدیریت ضرورت دارد: فنی، انسانی و ادراکی. مهارت فنی: توانایی به کار بردن دانش، روش ها، فنون و تجهیزات لازم برای انجام دادن وظایف خاص است که از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود. مهارت انسانی: توانایی و قدرت تشخیص و داوری در کار…

ادامه مطلب

اخلاق حرفه ای در واحد خرید

  اصطلاح اخلاق به اصول یا فرآیندهای استدلال در جهت کشف آنچه درست یا غلط خوانده می شود و یا اینکه چیزی نسبت به چیز دیگر بهتر یا بدتر است، اطلاق می گردد. ریچادر دفت اخلاق را عبارت از اصول اخلاقی و ارزش هایی می داند که بر رفتار فردی یا جمعی تحت عنوان درست یا غلط بودن حاکمیت دارد.…

ادامه مطلب

انواع دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن

  الف: دانش فردی: مهم ترین منبع دانش در سازمان که به مدارک و تحصیلات رسمی و تجربیات و ویژگی ها و توانایی فردی وابسته است. ب: دانش جمعی: این دانش در گروه ظهور می یابد و زمانی مطرح یا ایجاد می شود که مجموعه دانش افراد در گروه از دانش فرد فرد آنان بیشتر باشد و چنانچه شرایط مناسب…

ادامه مطلب

مسئولیت اجتماعی واحد خرید

  مسئولیت پذیری سازمان علاوه بر آن یک وظیفه اخلاقی است نقش راهبردی در موفقیت سازمان دارد. هرچه مسئولیت پذیری سازمان افزایش یابد پیش بینی پذیری آن افزایش می یابد. محیط نسبت به سازمان های پیش بینی پذیر اعتماد اصیل، راسخ و پایدار پیدا می کند و همین امر سبب ایجاد رابطه آسان و درست بین محیط و سازمان می…

ادامه مطلب

ویژگیهای دانشگران

  دانشگران افرادی هستند که می خواهند از طریق پردازش اطلاعات موجود، اطلاعات جدیدی تولید نمایند که بتوانند بوسیله آن، مسائل را تعریف و حل نمایند و ارزش جدید ایجاد کنند، دانشگران با اطلاعات و دانش سروکار دارند و با تولید، توسعه و بکارگیری آن سعی دارند در سازمان، نوآوری ایجاد نمایند و به تحولات محیطی پاسخ مناسب بدهند، آنها…

ادامه مطلب

کنترل و انواع آن و کنترل مورد نیاز در واحد خرید

  سازمان ها می توانند از نظر کنترل یکی از سه استراتژی کنترل بازار، اداری (دیوان سالاری) و قومی را انتخاب نمایند. امکان دارد به صورت همزمان، یک شرکت از هر سه استراتژی استفاده کند. در نمودار ذیل شرایط هر یک از این سه استراتژی ارائه شده است. استراتژی های کنترل سازمانی نوع استراتژی                                          شرایط لازم بازار                                          …

ادامه مطلب

جایگاه تدارکات کالا در زنجیره تامین

  واحدهای تدارکاتی سازمان ها در زنجیره تامین دو نقش مهم و اساسی دارند. فعالیت بهینه و عملکرد واحدهای تدارکاتی باعث کاهش هزینه های سازمان و در نتیجه افزایش بهره وری و بازدهی و کارایی سازمان می شود. اگر سازمان ها را یکی از مصرف کننده نهایی در زنجیره تامین بدانیم که در عمل هم اینگونه می باشد عملکرد واحدهای…

ادامه مطلب

اهمیت واحدهای تدارکات کالا در سازمان ها

  از آنجا که هر سازمان اعم از اینکه محصول نهایی آن کالا یا ارائه خدمت باشد جهت ارائه خدمت و تولید کالا نیاز به تامین کالا و مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز بخش تولید و هسته فنی دارد و در این میان این وظیفه برعهده واحد تدارکات سازمان می باشد. واحد تدارکات نقش مهم و حیاتی در تدارک…

ادامه مطلب

نقش حیاتی بخش خرید در واحدهای تدارکاتی

  واحدهای خرید در سازمان ها از بخش های بسیار مهم و اثرگذار هستند و در واقع چون با خارج از سازمان ارتباط دارند در ردیف واحدهای مرزگسترای سازمان قرار گرفته و تعامل سازنده این واحدها با محیط پدیده عدم اطمینان را کاهش داده و تضمین کننده فعالیت های بخش های عملیاتی و فنی هستند. واحد خرید را می توان…

ادامه مطلب

مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی بخش خرید

  کارکنان واحد خرید جهت انجام وظایف خود باید دارای توانمندی لازم  و برخوردار از مهارت مورد نیاز کار و فعالیت در این بخش باشند. کارکنان بخش خرید باید آشنایی کامل با قانون برگزاری مناقصات، انواع معامله و روش های انجام خرید داشته باشند و علاوه بر آن آشنایی با حقوق تجارت و قوانین تجارت نیز داشته باشند. جهت بکارگیری…

ادامه مطلب