نقش حیاتی بخش خرید در واحدهای تدارکاتی

 

واحدهای خرید در سازمان ها از بخش های بسیار مهم و اثرگذار هستند و در واقع چون با خارج از سازمان ارتباط دارند در ردیف واحدهای مرزگسترای سازمان قرار گرفته و تعامل سازنده این واحدها با محیط پدیده عدم اطمینان را کاهش داده و تضمین کننده فعالیت های بخش های عملیاتی و فنی هستند.

واحد خرید را می توان پل ارتباطی بین واحدهای تدارکاتی و محیط خارجی سازمان دانست. پس از دریافت تقاضای خرید از واحد سفارشات واحد خرید بر حسب نوع و سطح معامله با فروشندگان و تامین کنندگان ارتباط برقرار کرده و در واقع هر نوع ارتباط و ارسال پیشنهادات فنی و مالی و مکاتبات و مراوده های فنی با تامین کنندگان و فروشندگان کالا از طریق واحد خرید صورت می گیرد.

واحد خرید با ادارات متعددی ارتباط دارد از جمله واحد سفارشات، انبار و بخش مالی سازمان و با فروشندگان و تامین کنندگان ارتباط دارد و همچنین با رعایت قوانین و مقررات تجاری و حقوقی آمادگی لازم را جهت پاسخگویی به سازمان های نظارتی داشته باشد. با توجه به اینکه عملیات و فرآیند خرید در واحد خرید انجام پذیرفته و با فروشندگان و تامین کنندگان و سازندگان خارج از سازمان ارتباط دارد و همچنین ارتباطات متعددی با واحدهای درون سازمان دارد عملکرد واحد خرید تاثیر بسزایی بر عملکرد واحد تدارکات دارد و درواقع عملکرد خوب واحد خرید در رعایت صرفه و صلاح سازمان و رعایت استانداردهای لازم و رعایت قوانین و مقررات در فرآیندهای خرید حسب مورد نوع معامله و سطح معامله موجبات ارتقاء عملکرد و بهبود عملکرد واحد تدارکات را فراهم می نماید و باعث تحقق اهداف تدارکات و امور کالا می گردد (کتاب مدیریت خرید نوشته علی قاسمی قاسموند).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *