بررسی نقش آموزه های دین اسلام در توانمندسازی کارکنان

چکیده

       اگر سازمانی خواهان بقاء و اثربخشی خود است باید خود را با محیط تطبیق دهد. از عوامل مهم بقاء و حیات سازمان ها، توانمندی نیروی انسانی است. روند تغییرات و دگرگونی های تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمان ها موجب نگرش جدید علم مدیریت به مقوله برنامه ریزی منابع انسانی شده است. از این رو در سال های اخیر،   توانمندسازی از ویژگی های مهم مدیریت موفق و وسیله ای اثربخش برای ارتقای کیفیت خدمات شناسایی شده است. توانمندسازی فراهم نمودن آزادی بیشتر، استقلال کاری، مسئوليت پذیری برای تصمیم گیری و خود کنترلی در انجام کارها برای کارکنان سازمان است. دین اسلام که از جانب پروردگار متعال برای هدایت، و سعادت انسان ها می باشد دارای تعالیم و آموزه های گرانبهایی است که در سایه پیروی و عمل به این آموزه های انسان ها می توانند به رشد و تعالی دست یابند که در این رهگذر موجب شکوفایی سازمان ها و در نهایت رشد و توسعه جامعه نیز خواهند شد. سئوال اساسی تحقیق حاضر این است که آموزه های دین اسلام در توانمند سازی کارکنان چه نقشی دارد؟ در تحقیق حاضر با تعریف توانمندسازی کارکنان و تشریح مفاهیم و بیان مولفه های اساسی آن نقش آموزه ها و تعالیم دین اسلام که در قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه، کتب احادیث و کتب دینی بیان شده در زمینه توانمندسازی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی در زمینه استفاده از آموزه های دینی در توانمندسازی کارکنان ارائه شده است.

واژگان کلیدی: توانمندسازی کارکنان، منابع انسانی، آموزه های دین اسلام

دانلود مقاله

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *