اهمیت واحدهای تدارکات کالا در سازمان ها

 

از آنجا که هر سازمان اعم از اینکه محصول نهایی آن کالا یا ارائه خدمت باشد جهت ارائه خدمت و تولید کالا نیاز به تامین کالا و مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز بخش تولید و هسته فنی دارد و در این میان این وظیفه برعهده واحد تدارکات سازمان می باشد. واحد تدارکات نقش مهم و حیاتی در تدارک و تامین کالا و قطعات و ملزومات بخش عملیات و فنی و پشتیبانی دارد و در واقع خط تولید و هسته فنی و فعالیت محوری سازمان که همان مزیت رقابتی و مزیت استراتژیک سازمان می باشد وابستگی شدیدی به فعالیت واحد تدارکات سازمان دارد و در واقع تحقق اهداف واحد تدارکات که همان تهیه و تامین قطعات و ملزومات مورد نیاز واحدهای عملیاتی می باشد تاثیر بسیار و شگرفی در تحقق اهداف سازمان دارد.واحد تدارکات از یک سو با تامین و تدارک کالا و مواد مورد نیاز واحدهای عملیاتی و پشتیبانی جهت تولید و از سوی دیگر با تامین و انبارش کالای استراتژیک و مهم تضمین کننده ادامه فرآیند تولید می باشد و فعالیت و عملیات واحد تدارکات از وقفه در تولید و بروز هر گونه مشکل از جهت تامین کالا و قطعات و موارد مورد نیاز جلوگیری کرد و این اطمینان را حاصل می نماید که هسته فنی و مرکزی و خط تولید سازمان بدون توقف به فعالیت خود بپردازد. نکته دیگری که شاید کمتر به آن پرداخته شده این است که سازمان ها و شرکت جهت توسعه خود و ارائه کالا و محصول جدید و افزایش تولید خود وابستگی شدیدی به واحد تدارکات دارند و در واقع واحد تدارکات با تامین و تهیه به موقع و به صرفه و مطابق استانداردهای مورد نظر راه را برای توسعه و پیشرفت و افزایش تولید هموار کرده و در این میان نقش تعیین کننده و حیاتی دارد و به همین دلیل همواره در جلسات تولید و پیش بینی تولید و توسعه محصول و یا افزایش تولید مدیران واحدهای تدارکاتی نقش پررنگ و برجسته و تعیین کننده دارند و تصمیمات مهم و حیاتی و استراتژیک سازمان با مشورت و همراهی و مشارکت مدیران تدارکات اخذ و توان و ظرفیت واحدهای تدارکاتی در تهیه و تامین به موقع و به صرفه کالا و قطعات و ملزومات مورد نیاز نقش تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بلند مدت سازمان دارد و در همه سازمان ها و شرکت ها مدیران ارشد به جایگاه و اهمیت تدارکات به خوبی پی برده اند و جایگاه مهم و اثرگذار تدارکات کالا برای مدیران سازمان به روشنی قابل درک می باشد. به جرات می توان گفت تصمیمات مدیران ارشد و مدیران تولید سازمان ها جهت ادامه عملیات و تولید و توسعه و افزایش تولید وابستگی غیرقابل انکاری به فعالیت ها و توان واحدهای تدارکاتی دارد و اینگونه تصمیمات همواره با نظر مساعد مدیران واحدهای تدارکات اخذ می گردد و همین موضوع حاکی از جایگاه و اهمیت واحدهای تدارکات در سازمان ها می باشد و اهمیت واحدهای تدارکاتی را در شرکت ها و سازمان ها دو چندان می کند (کتاب مدیریت خرید نوشته علی قاسمی قاسموند).

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *